Uvjeti korištenja

Uvodne odredbe

Sav sadržaj na ovom mrežnom mjestu (u daljnjem tekstu „Mjesto”) u vlasništvu je tvrtke Mondelēz International, Inc. i ona njime upravlja te vam je dostupan isključivo u informativne svrhe. Pristupanjem ovom Mjestu i njegovim korištenjem pristajete na ove uvjete. Ako ne pristajete na navedene uvjete, ne možete koristiti ovo Mjesto. Korištenje ovog Mjesta

Ako nije drugačije navedeno, Mjesto služi samo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Nije dopušteno mijenjati, kopirati, dijeliti, slati, prikazivati, izvoditi, reproducirati, objavljivati, licencirati, stvarati izvedena djela iz Mjesta, prenositi ili prodavati informacije, softver, proizvode ili usluge dobivene na Mjestu. Dopušteno je prikazati i kopirati elektroničkim putem, preuzeti i ispisati dijelove materijala koji se nalaze na Mjestu za vlastitu nekomercijalnu upotrebu, ako se ne mijenja ili ne briše autorsko pravo, žig ili ostale obavijesti o vlasništvu. Zabranjeno je svako drugo korištenje materijala s ovog Mjesta, uključujući, ali se ne ograničavajući na mijenjanje, reprodukciju, dijeljenje, ponovno objavljivanje, prikazivanje ili slanje sadržaja s ovog Mjesta, bez prethodnog pismenog dopuštenja tvrtke Mondelēz International. Svaki materijal koji preuzmete, uključujući, ali se ne ograničavajući na softver, datoteke, grafiku, podatke ili neki drugi sadržaj vlasništvo je tvrtke Mondelēz International ili njezinih davatelja licence. Kada preuzmete ove materijale, pruža vam ih tvrtka Mondelēz International pod licencom koja može biti opozvana. Tvrtka Mondelēz International zadržava potpuno pravo na softver i na sva povezana prava intelektualnog vlasništva. Ne smijete preraspodjeljivati ili prodavati materijal niti ga smijete preinačiti, rastaviti ili na neki drugi način pretvoriti u oblik koji mogu upotrebljavati ljudi. Materijal koji dostavite

Potvrđujete da ste odgovorni za bilo kakvo podnošenje, uključujući zakonitost, pouzdanost, prikladnost, originalnost i autorska prava bilo kojeg od tih materijala. Ne smijete postavljati, dijeliti ili na neki drugi način objavljivati sadržaj putem Mjesta koji je klevetnički, pogrdan, nepristojan, prijeteći, nasrtljiv na privatnost ili prava na objavljivanje, uvredljiv, nezakonit, ili na drugi način nepoželjan, ili koji može predstavljati ili poticati kazneno djelo, kršiti prava bilo koje strane ili na drugi način dovesti do odgovornosti ili kršenja bilo kojeg zakona. Ne smijete postavljati sadržaj na Mjesto.

Osim osobnih podataka koje možemo prikupiti u skladu s našom Izjavom o privatnosti, sve će primjedbe, prijedlozi, ideje, grafike ili druge informacije koje pružate tvrtki Mondelēz International putem ovog Mjesta postati vlasništvo tvrtke Mondelēz International, čak i ako se ovaj ugovor raskine. Tvrtka Mondelēz International i njezini predstavnici moći će kopirati, objaviti, dijeliti, uvrstiti i drukčije koristiti materijale koje dostavite za sve komercijalne ili nekomercijalne svrhe, bez obaveze da vama ili drugima plate naknadu za te materijale. Izjava o odricanju odgovornosti

Tvrtka Mondelēz International ne daje nikakva jamstva ili izjave u vezi točnosti ili potpunosti sadržaja ovog mrežnog mjesta. Ovo mrežno mjesto i materijali, informacije, usluge i proizvodi na ovom mrežnom mjestu, uključujući, bez ograničenja, tekst, grafike i poveznice pruženi su u postojećem stanju i bez bilo kakvih jamstava, izričitih ili pretpostavljenih. U najvećoj mogućoj dopuštenoj mjeri, sukladno odgovarajućim zakonima, tvrtka Mondelēz International odriče se svih jamstava, izravnih ili neizravnih, uključujući, ali se ne ograničavajući na pretpostavljena jamstva o mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu namjenu, nepovredivost, slobodu od računalnih virusa i jamstva koja proizlaze iz uobičajene prakse ili tijeka izvođenja. Tvrtka Mondelēz International ne izjavljuje ni ne jamči da će funkcije sadržane na mrežnom mjestu biti neprekinute ili bez pogrešaka, da će se nedostatci popraviti ili da mrežno mjesto ili poslužitelj koji omogućava mrežno mjesto ne sadrže viruse ili neke druge štetne sastavnice. Tvrtka Mondelēz International ne daje jamstva ili izjave koji se tiču korištenja materijala na ovom mrežnom mjestu u pogledu njihove potpunosti, točnosti, prikladnosti, korisnosti, pravovremenosti, pouzdanosti ili drugoga. Također, vi (a ne tvrtka Mondelēz International) preuzimate potpuni trošak potrebnog servisiranja, popravljanja ili ispravljanja.
U određenim državama zakon možda ne dopušta Izjavu o odbijanju jamstva pa se navedena Izjava o odricanju odgovornosti stoga ne odnosi na vas. Ograničenje odgovornosti

Ni u kojem slučaju tvrtka Mondelēz International neće biti odgovorna za izravne, neizravne, posebne, kaznene, slučajne, primjerne ili posljedične štete, ili bilo kakve druge štete, čak i ako je tvrtka Mondelēz International prethodno obaviještena o mogućnosti takvih šteta bilo u okviru tužbe temeljem ugovora, nemara ili koje druge teorije, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem, nemogućnošću korištenja, učinkom informacija, usluga, proizvoda i materijala koji su dostupni na ovom mrežnom mjestu. Ova ograničenja vrijede bez obzira na propust osnovne svrhe bilo kojeg ograničenog pravnog lijeka. S obzirom na to da neka područja sudske nadležnosti ne dopuštaju ograničenja trajanja prešutnog jamstva ili isključenje ili ograničenje odgovornosti za posljedične ili slučajne štete, navedena se ograničenja možda ne odnose na vas. Obeštećenje

Pristajete obeštetiti, braniti i štititi tvrtku Mondelēz International, njezine službenike, direktore, zaposlenike, agente, davatelje licence i dobavljače od svih gubitaka, izdataka, šteta i troškova, uključujući opravdane troškove zastupanja i sudske troškove koji proizlaze zbog kršenja ovih uvjeta i odredbi ili bilo kakve aktivnosti povezane s vašim internetskim računom (uključujući, ali se ne ograničavajući na nemarno ili nezakonito postupanje) koje ste proveli vi ili bilo koja druga osoba koja pristupa Mjestu koristeći vaš internetski račun. Vrijednosnice tvrtke Mondelēz International

Ne pružamo savjetovanje o ulaganju putem ovog Mjesta te se materijal na Mjestu ne treba smatrati ponudom za prodaju ili prikupljanje ponuda za kupnju vrijednosnica tvrtke Mondelēz International. Ako odlučite koristiti materijal dostupan na Mjestu za procjenjivanje kupnje ili prodaje vrijednosnica tvrtke Mondelēz International, budite svjesni da materijali na Mjestu odražavaju samo prethodne rezultate i povijesne informacije, te da takvi rezultati i informacije nisu nužno pokazatelj budućih rezultata.

Poveznice na druga mrežna mjesta

Ovo Mjesto može omogućiti pristup drugim internetskim mrežnim mjestima. Tvrtka Mondelēz International ne kontrolira ta mrežna mjesta te im pristupate isključivo na vlastitu odgovornost. Tvrtka Mondelēz International također ne podržava ili odobrava proizvode ili informacije ponuđene na mrežnim mjestima do kojih dođete putem ovog Mjesta. Provjerite URL adresu navedenu u vašem internetskom pregledniku kako biste utvrdili jeste li još uvijek na Mjestu tvrtke Mondelēz International ili ste prešli na drugo mrežno mjesto. Sigurnosni jezik u pogledu anticipativnih izjava

Ovo Mjesto sadrži „anticipativne izjave” kako su definirane Zakonom o reformi parničnog postupka za privatne vrijednosnice iz 1995. Te izjave, u vrijeme kada su napisane, temeljile su se na tada aktualnim očekivanjima budućih događaja. Ako se neka od tih temeljnih postavki pokaže ili se pokazala netočnom ili nepoznatom ili ako će se rizici ili nesigurnosti ostvariti ili su se ostvarili, stvarni se rezultati mogu razlikovati ili se već značajno razlikuju od očekivanja i predviđanja u tim izjavama tvrtke Mondelēz International. Sudska nadležnost

Tvrtka Mondelēz International kontrolira i upravlja ovim Mjestom iz sjedišta tvrtke u Deerfieldu u državi Illinois, u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi ni u kojem pogledu ne jamčimo ili dajemo naslutiti da su materijali na Mjestu prikladni za korištenje izvan Sjedinjenih Država. Ako koristite Mjesto s lokacije izvan Sjedinjenih Država, sami ste odgovorni za poštivanje svih primjenjivih lokalnih zakona. Ne smijete koristiti ili izvoziti materijale s Mjesta kršeći izvozne zakone i propise Sjedinjenih Država. Svaka tvrdnja povezana s mrežnim mjestom ili njegovim korištenjem uređuje se unutarnjim materijalnim zakonima države Illinois, neovisno o sukobima zakonskih odredbi i prihvaćate da će sudska nadležnost i mjesto u pravnom postupku koji izravno ili neizravno proizlazi iz ili je povezan s ovim Mjestom biti u državnim ili federalnim sudovima u okrugu Cook County, državi Illinois. Izmjene mrežnog mjesta i ovih uvjeta

Stavljanjem materijala na ovo Mjesto tvrtka Mondelēz International ne obećava da će vam materijali ostati dostupni. Tvrtka Mondelēz International ovlaštena je ukinuti cjelokupno Mjesto ili dio Mjesta u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti. Tvrtka Mondelēz International zadržava pravo na promjenu uvjeta, odredbi i obavijesti za ovo Mjesto u bilo kojem trenutku ažuriranjem ove objave te će korištenje Mjesta koje slijedi takve promjene predstavljati suglasnost s tim izmijenjenim uvjetima. Pristajete redovito pregledavati ove Uvjete kako biste provjerili promjene. Određene odredbe ovih uvjeta mogu biti zamijenjene izričito određenim pravnim obavijestima ili uvjetima smještenim na određenim stranicama na ovom Mjestu. Raskid ugovora

Ovaj je ugovor važeći dok ga jedna od strana ne raskine. Ugovor možete raskinuti bilo kada uništavanjem svih materijala dobivenih s ovog Mjesta, zajedno s povezanim dokumentima te svim kopijama i instalacijama. Tvrtka Mondelēz International može raskinuti ovaj ugovor bilo kada i bez prethodne obavijesti ako, prema njezinoj prosudbi, prekršite bilo koje odredbe ili uvjete ovog ugovora. Nakon raskida morate uništiti sve materijale. Ostale odredbe

Ako je bilo koja odredba ovog ugovora nezakonita, nevažeća ili neprimjenjiva, ostale će odredbe ugovora ostati važeće. Ovo je cijeli ugovor između vas i tvrtke Mondelēz International u pogledu svih aspekata korištenja ovog Mjesta.

© 2018 Mondelēz International, Inc. Sva prava zadržana.